Merħba fl-ewwel organizzazzjoni Maltija għall-Ġeoloġi Professjonali

Dwarna

Il-Kamra tal-Geologi (MCG) hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ stabbilita biex tirrappreżenta u tiddefendi l-professjoni Ġeoloġika f’Malta u tippromwovi riċerka u għarfien fl-istudju tal-Ġeoloġija u Xjenzi tad-Dinja.


 

FAQ

Mistoqsijiet li jsiru ta’ spiss:  X’jagħmlu l-Ġeoloġi u kif jistgħu jgħinnuk?

Biex tkun taf, aqra aktar dwar il- Professjoni Ġeoloġika

Kun af aktar

Il-Ġeoloġi huma xjentisti li jistudjaw id-Dinja: l-istorja, in-natura, il-materjali u l-proċessi tagħha. Il-maġġoranza tal-pajjiżi tal-UE jagħatu rikonoxximent formali tat-titlu ‘Ġeologu’ fi ħdan professjoni regolata. Malta tibqa’ l-uniku pajjiż Ewropew mingħajr l-ebda rikonoxximent tat-titlu ta’ ‘Ġeologu’. Din is-sitwazzjoni hija ta’ detriment għas-saħħa u s-sigurtà tal-pubbliku Malti


Sir af aktar dwar kif il-Ġeoloġi jinteraġixxu mas-Soċjetà: Geology for Society


GĦANIJIET 


Professjonaliżmu  Innovazzjoni  Sostenibbiltà  Kooperazzjoni


Ewropa

Il-Federazzjoni Ewropea tal-Ġeoloġi tippromwovi l-eċċellenza fl-applikazzjoni tal-ġeoxjenza fl-Ewropa. Żur il-websajt tal-EFG:  Eurogeologists | Il-vuċi tal-Ġeoloġi Ewropej

Żur l-organizzazzjonijiet Ġeoloġiċi Professjonali ta’ xi pajjiżi Ewropej:

Italy    Spain   Slovenia   Switzerland   Belgium/Luxembourg  Poland  Netherlands  France  Estonia  Ireland   Germany   San Marino  Portugal   United Kingdom   Austria   Czechia   Hungary   Greece   Ukraine   Sweden 

INTERNAZZJONALI

L-Unjoni Internazzjonali tax-Xjenzi Ġeoloġiċi (IUGS), tippromwovi u tinkoraġġixxi l-istudju ta 'problemi ġeoloġiċi, speċjalment dawk ta' sinifikat mad-dinja kollha, u tappoġġja u tiffaċilita l-kooperazzjoni internazzjonali u interdixxiplinari fix-xjenzi tad-Dinja. Tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni u l-parteċipazzjoni internazzjonali fix-xjenzi tad-Dinja fir-rigward tal-benesseri tal-bniedem u hija membru tal-Kunsill Internazzjonali tax-Xjenza (ISC).

Aħbarijiet 

Events alerts 

Il-ġeoloġija hija dejjem fl-Aħbarijiet....
Aghfas hawn għal aħbarijiet dwar il-Ġeoloġija u l-Ġeoloġi f’Malta


Kuntatt

Interaġixxi