Merħba fl-ewwel organizzazzjoni Maltija għall-Ġeoloġi Professjonali

Dwarna

Il-Kamra tal-Geologi (MCG) hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ stabbilita biex tirrappreżenta u tiddefendi l-professjoni Ġeoloġika f’Malta u tippromwovi riċerka u għarfien fl-istudju tal-Ġeoloġija u Xjenzi tad-Dinja.


  • L-MCG tikkontribwixxi għall-ħarsien tal-ambjent, is-sigurtà pubblika u l-isfruttament responsabbli tar-riżorsi naturali u tippromwovi l-eċċellenza fl-applikazzjoni tal-ġeoloġija.

  • L-MCG tippromwovi il-politika Ewropea komuni dwar kwistjonijiet bħall-ġeoloġija fl-ippjanar, l-enerġiji rinnovabbli, il-monitoraġġ u l-konteniment tal-perikli naturali u, l-użu ekonomiku u sostenibbli tar-riżorsi minerali nazzjonali.

  • L-MCG tippromwovi l-edukazzjoni u l-kuxjenza għaċ-ċittadini fil-livelli kollha dwar l-importanza tal-Ġeoloġija għall-ħarsien ambjentali, l-iżvilupp sostenibbli u s-sigurtà pubblika.

FAQ

Mistoqsijiet li jsiru ta’ spiss: X’jagħmlu l-Ġeoloġi u kif jistgħu jgħinnuk?

Biex tkun taf, aqra aktar dwar il- Professjoni Ġeoloġika

Kun af aktar

Il-Ġeoloġi huma xjentisti li jistudjaw id-Dinja: l-istorja, in-natura, il-materjali u l-proċessi tagħha. Il-maġġoranza tal-pajjiżi tal-UE jagħatu rikonoxximent formali tat-titlu ‘Ġeologu’ fi ħdan professjoni regolata. Malta tibqa’ l-uniku pajjiż Ewropew mingħajr l-ebda rikonoxximent tat-titlu ta’ ‘Ġeologu’. Din is-sitwazzjoni hija ta’ detriment għas-saħħa u s-sigurtà tal-pubbliku Malti


Sir af aktar dwar kif il-Ġeoloġi jinteraġixxu mas-Soċjetà: Geology for Society


GĦANIJIET


Professjonaliżmu Innovazzjoni Sostenibbiltà KooperazzjoniEwropa

Il-Federazzjoni Ewropea tal-Ġeoloġi tippromwovi l-eċċellenza fl-applikazzjoni tal-ġeoxjenza fl-Ewropa. Żur il-websajt tal-EFG: Eurogeologists | Il-vuċi tal-Ġeoloġi Ewropej


INTERNAZZJONALI

L-Unjoni Internazzjonali tax-Xjenzi Ġeoloġiċi (IUGS), tippromwovi u tinkoraġġixxi l-istudju ta 'problemi ġeoloġiċi, speċjalment dawk ta' sinifikat mad-dinja kollha, u tappoġġja u tiffaċilita l-kooperazzjoni internazzjonali u interdixxiplinari fix-xjenzi tad-Dinja. Tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni u l-parteċipazzjoni internazzjonali fix-xjenzi tad-Dinja fir-rigward tal-benesseri tal-bniedem u hija membru tal-Kunsill Internazzjonali tax-Xjenza (ISC).

Aħbarijiet

Events alerts

Il-ġeoloġija hija dejjem fl-Aħbarijiet....
Aghfas hawn għal aħbarijiet dwar il-Ġeoloġija u l-Ġeoloġi f’Malta


Kuntatt

Interaġixxi